KONTAKT OSS

Egil Jacobsen
Styreleder
Mobil: 40 40 15 25

Anna Lisa Thiesen
Daglig leder
Mobil: 90 24 86 73

Håkon Totland
Rådgiver
Mobil: 90 80 09 40

Gro Husby
Faglig leder/Autorisert regnskapsfører
Mobil: 40 44 47 59

Mary Ann Warberg
Autorisert regnskapsfører
Mobil: 98 90 63 31

Karina Koivusalo
Regnkapsmedarbeider
Mobil: 48 31 57 29
karina@sumarum.no

Irene Fatland
Regnskapsmedarbeider
Mobil: 48 31 57 25

Javier Araya
Regnskapsmedarbeider
Mobil: 48 31 57 27
*
*